Saturday, March 13, 2010

A beautiful hadith.



Rasulallah s.a.w. bersabda:
Apabila salah seorang di antara kamu jadi imam, maka hendaklah meringkaskan solatnya, sebab manusia itu ada yang tua, kecil, lemah dan ada yang memiliki keperluan lain. Kecuali bila seseorang di antara kamu bersendirian, bolehlah memanjangkan solat sehendak hatinya.

- Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.